Pre registrovaných zákazníkov máme VERNOSTNÝ PROGRAM, registrujte sa!
Zákaznícka podpora:+421 918 637 258info@almonature.sk
Mena
EUR
Jazyk
Slovenčina

Čo je fond Impact on Biodiversity?

Prírodné prostredie si svojou činnosťou ľudia takmer úplne podrobili, aby si ho prispôsobili podľa svojich predstáv čo k najväčšiemu komfortu a úžitku. Často žiaľ tieto aktivity nezohľadňovali či ešte stále nezohľadňujú negatívny efekt na okolité prostredie a krajinu v ktorej žijeme. Drasticky sa preto obmedzil výskyt niektorých rastlín a živočíšnych druhov, čo sa premieta vo výsledku ako dopadu na biologickú rozmanitosť. 

V záujme obnovenia tejto nemilosrdnej nerovnováhy, veríme, že je nutné vytvoriť podmienky pre prírodnú krajinu rovnomerne rozdelenú medzi oblasti venované ľudom a druhom, a to tak, aby ľudia koexistovali v súlade s divokými druhmi, a v konečnom smere tak, aby bola príroda opäť zvrchovaná a nedotknuteľná.

 

Ako to robíme?

Spolupracujeme s vedeckými partnermi, univerzitami a výskumnými centrami, z ktorých každý vo svojom odbore prispieva k rozvoju a šíreniu novej metriky na vyhodnocovanie vplyvu človeka na biodiverzitu s cieľom  transformovania správania jednotlivca a minimalizovanie jeho negatívneho dopadu na biodiverzitu.