Pre registrovaných zákazníkov máme VERNOSTNÝ PROGRAM, registrujte sa!

Companion Animal For Life - projekt nadácie Capellino

Nadácia Capellino má za cieľ udržať si finančnú nezávislosť prostredníctvom majetku získaného od zakladateľov vrátane spoločnosti Almo Nature. Alokuje zdroje, ktoré vytvára spoločnosť Almo Nature a využíva ich na ochranu biodiverzity.  

Companion Animal For Life je projekt nadácie Capellino, ktorého cieľom je rozpoznať potreby našich zvieracích spoločníkov prostredníctvom troch základných vetiev:

  • zvyšovať povedomie o adopcii a aktívne bojovať proti túlavým zvieratám (projekt AdoptMe);
  • vyvinúť univerzálny register spájajúci každé zviera s človekom (činnosť I&R );

  • podporovať začlenenie psov a mačiek do rodín (projekt RespectMe ).

Prevádzkovou časťou projektov je poverená spoločnosť Almo Nature .

 

Vývoj kampaní zahŕňa:

AdoptMe je projekt, ktorý predstavuje akciu na „vyprázdnenie“ útulkov. Kampaň sa snaží o zabezpečenie toho, aby útulky boli čoraz viac tranzitnými miestami, a nie trvalým ubytovaním pre zvieratá. Ďalej sa prostredníctvom cielených komunikačných kampaní zameriavame na to, aby si čoraz viac ľudí uvedomovalo realitu chovateľských staníc a útulkov. Snažíme sa zabezpečiť, aby si čoraz viac štvornohých spoločníkov našlo rodinu.

I&R skratka angl. "Identicfication & Registration", je akcia zameraná na ochranu psov a mačiek z legislatívneho hľadiska. Toho sa snaží nadácia Capellino docieliť prostredníctvom univerzálneho registra podchyteného v legislatíve, ktorý spája každé zviera s človekom prostredníctvom I&R (Identification & Registration). Register presahuje národné hranice a byrokraciu. Využívajú technologické zariadenia, ktoré sa ľahko používajú. Týmto spôsobom znižujú tragédiu opustenia zvieraťa alebo prípadného zablúdenia.

Spoločnosť sa v zahraničí zaoberá prostredníctvom projektu RespectMe podporou začlenenia psov a mačiek do rodinného kruhu. 

Jednotlivé projekty, ktoré zavádza spoločnosť prostredníctvom Companion Animal For Life, pôsobia tak, aby sa zlepšil vzťah medzi človekom, psom a mačkou. Cieľom je podporiť vzťah, ktorý navždy zmení Váš život voľbou svojho miláčika.

Zameriava sa na trvalé vzťahy medzi človekom a zvieraťom. Nejde len o chvíľkovú túžbu mať spoločnosť zvieratka alebo na "zamilovanosť", ale predstavuje a podporuje rozhodnutie, ktoré nás sprevádza po mnoho rokov. K tomu rozhodnutiu by sme mali dospieť po zrelej úvahe a neustále brať na vedomie, že je potrebné chrániť slabšiu časť tohto mimoriadneho vzťahu, čiže naše zvieratko.